http://larc.se

Vi har tillsammans med Truscon AB fått beställning av FMV på konsulttjänster avseende:

- Utveckling av ny ammunition till 40 mm                   automatkanon.

Datum 2014-08-21

Vi har tillsammans med RelyOn AB fått beställning av FMV på konsulttjänster avseende:

- Anskaffning av ammunition, verkansdel och tändrör

  till 40 mm automatkanon

- Utvärderings- och specifikationsarbete övrig

  ammunition

- Specifikationsarbete rökkastarsystem

Datum: 2011-10-21


Vi har tillsammans med RelyOn AB tecknat ramavtal med Försvarets materielverk för konsulttjänster inom området Vapen.

Datum: 2009-09-25

 

Vi har fått beställning från Försvarets materielverk på stöd med specialistkompetens avseende tändrör till artilleriammunition.

Datum: 2009-03-26

 

 

Vi har fått beställning av Försvarets Materielverk på opartisk säkerhetetsgranskning av tändsystem  inom FMV:s ammunitionssäkerhets-
verksamhet, Rådgivningsgrupp Tändsystem.

 Datum: 2008-11-10

 

Vi har i samarbete men ACTIS AB fått beställning från FMV av konsulttjänster avseende upphandling av ett övningssystem för minröjning.

Datum: 2007-12-10

Statens Räddningsverk har beställt en kurs i förvaring av explosiva varor.

Datum: 2007-09-28

Vi har 2007-04-18 i samarbete men ACTIS AB fått beställning från FMV av konsulttjänster avseende robotmotmedel.

Datum: 2007-05-22 
Kontakt
HemNyheterVåra tjänsterOm oss
All Rights Reserved