http://larc.se

Målsättning

  • Den självklara partnern för myndigheter och industri när det gäller ammunitions- och explosivvarufrågor.

  • Oberoende partner i frågor om utveckling, anskaffning, införande, vidmakthållande och avveckling av ammunition och explosiva varor.

  • Ledande avseende systemintegrering av befintlig ammunition i befintliga och nya system.

  • Vara en seriös partner inom branschen.

  • Goda relationer och samarbete med kollegor.


 
Kontakta oss
HemNyheterVåra tjänsterOm oss
All Rights Reserved