http://larc.se

Vi kan:

 • Ammunitions konstruktion, funktion och användning.
   
 • Miljö för förvaring, hantering och transport.
   
 • Tändsystem
   
 • Vapen- och ammunitionssäkerhet.
  Handbok vapen- och ammunitionssäkerhet och motsvarande utländska standarder t ex. STANAG. Handbok systemsäkerhet.
   Riskhantering
   
 • Lagen om brandfarliga och explosiva varor
 • Tekniska/ekonomiska analyser.
 • Industriell produktion.

Vi erbjuder:

 • Analyser och utredningar av:
  - Gränsytor          - Miljö
  - Funktion           - Prestanda
  - Användning      - Säkerhet

 • Framtagning av specifikationer...
  för funktion, prestanda, miljö och säkerhet
 • Verifiering och validering
  Provplaner, utvärderingar och analyser av erhållna resultat.
 • Haveriutredningar
  Svar på frågan "varför fungerade det inte på avsett sätt?"

 • Upphandlingsstöd...
  i form specifikationer och utvärderingar.
 • Konstruktionsgranskningar...
  mot specifikationer och gällande regelverk
 • Ammunitionsövervakning
 • Anvisningar för destruktion och röjning
  av ammunition.
 • Dokumentation för funktion och handhavande
 • Underlag för förvaring och tillverkning av explosiva varor enligt Lagen om brandfarliga och explosiva varor (SRVFS/SÄIFS)
 • Underlag för klassninga av exlosiva varor enligt FN-systemet (ADR-S)

Vi gör:

"Saker i rätt ordning med rätt vinkel och inställning"
 


 
kontakt
HemNyheterVåra tjänsterOm oss
All Rights Reserved